خرید فایل( میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند)


خرید فایل( میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند)

میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

هدف از این پژوهش تعیین میزان استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند است

دانلود میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند

مدیریت دانش در آموزش و پرورش اجرای مدیریت دانش در آموزش و پرورش استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش پیاده سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

دانلود مقاله رشتهمدیریت آموزشی

میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس

 
 
 
 
 
 
چکیده
هدف از این پژوهش تعیینمیزان استقرار مؤلفه‌های مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرنداست. روش تحقیق پیمایشی و ابزار

ادامه مطلبhttp://monakala.ir/shamim/docword9182.html